Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 5 maart 2014

Motie PvdD aangenomen!

Landbouwgif uit schappen van tuincentra Verkoop RoundUp aan particulieren verboden

 

Den Haag, 4 maart 2014 - Vanaf eind 2015 mag het gevaarlijke landbouwgif glyfosaat niet langer aan particulieren verkocht worden. Glyfosaat is een bestanddeel van RoundUp, dat ook aan particulieren wordt verkocht als onkruidbestrijder. De Tweede Kamer stemde vandaag in met een motie van Esther Ouwehand, die de verkoop van glyfosaat aan particulieren verbiedt.

Lees ook onze facebookpagina geen giftroep op leidse stoep:

https://www.facebook.com/geengif


Ja, het lijkt ondertussen wel of Het Leidsch Katblad aan het adverteren is geslagen voor de Partij voor de Dieren, maar natuurlijk doen onze haarfabrieken niet aan politiek, behalve wanneer het gaat om het verbieden van het gebruik van het giftige onkruidbestrijdingsmiddel Roundup op o.a. straten, stoepen en zooipleintjes. Vandaar dus dat mevrouw K. erg blij is met de acties van deze partij in Leiden; de PvdD heeft zich namelijk als enige politieke partij enorm ingezet voor een verbod op het spuiten met glyfosaat in Leiden, en is wat dat betreft ook landelijk ontzettend goed bezig (zie de motie)!

Nog even ter herinnering:
Wijlen mevrouw T. Troy heeft eens op pas met Roundup bespoten kruidjes gelopen en kreeg daarna zeer pijnlijke blaren op haar voetzooltjes, die pas na maandenlange behandelingen genazen. Japekoppie zaliger liep destijds na het kauwen op pas bespoten gras een maagzweer op die nooit meer helemaal genas...

Helaas moeten we nog tot november 2015 wachten op het verbod op het gebruik (en verkoop) van Roundup, dus blijven we attent en houden we de gifquads in Leiden nauwlettend in de gaten!

En deze mooie rooie in Nieuw Leyden doet dat hopelijk ook!


7 opmerkingen:

Wilma zei

Top! Gefeliciteerd met deze overwinning!

Milou van Heteren zei

Zolang het Leidsch Katblad maar niet pleit voor stemrecht voor Oscar, Boezelmans en Cera is er niets aan hand.

Mevrouw Katblad zei

U brengt ons op een idee!

Veronica van Ittersum zei

Vrouwe Bladkat:
Kijk in Godsnaam uit voor dat mens van Heteren. Die teef heeft eerders slapende blafbeesten onnodig wakker gemaakt.

Greet zei

Geweldig! Ik vind eigenlijk wel dat de actieve redactieleden (O + C) wel mogen stemmen. De hoofdredacteur liever niet.

Wopke Zonderland zei

Mevrouw Katblad:
leuk die gratenvis
doet denken aan uw beroemde muisafbeelding destijds. Uitwendige Lascaux grottenschildering nieuwerwets dan zeg maar.
Wilt u die weer een keer tonen, a.u.b. graag.

Wad Woord en Wol zei

Geweldig nieuws!