Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 10 december 2013

Merkwaardig gedrag

Wij weten niet of Panda de pest in had, de partij Hof is Vol misschien met Kerstreces is, of dat hij (Panda) wellicht een beetje pijn in zijn buik had. Het kan ook zijn dat Panda gewoon een tikje lui was, of moe, maar in elk geval lag hij voor zijn huis op een soort zeiltje en was hij niet van plan om een poot te verzetten terwijl er dus wel ondertussen twee van onze reporters in zijn tuin rondliepen!
Ja, we zullen dit merkwaardige gedrag van Panda tot op de bodem uitzoeken.
Zo mogelijk, heh? Ja.

1 opmerking:

Wad Woord en Wol zei

Indien mogelijk, graag ja...