Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 8 november 2014

Wintervakantie voor Oscar

Inderdaad moeilijk te zien, maar op de bloemen van de Aster zat vorige week nog een laatste Atalanta. Deze vlinder overwintert voornamelijk in Zuid-Europa, maar dit exemplaar heeft blijkbaar de boot gemist en zal onze winter wel niet overleven; voor de rups van de vlinder geldt hetzelfde (gelezen op Vlindernet).

De Atalanta was nog lekker aan het smikkelen van de nectar van onze laatste bloeiende planten in de Kruidentuin, en Oscar had hem pas in de gaten toen hij wegvloog.

Overigens, de Os heeft zijn laatste examen over vlinders in de stad helaas niet gehaald en zal volgend voorjaar opnieuw moeten starten met zijn studie, wat inhoudt dat hij het hele jaar moet overdoen omdat zijn geheugen de vergaarde kennis van afgelopen zomer niet voldoende kan vasthouden, vooral waar het de kleinere details betreft. Wij vermoeden dat hij daardoor ook de boeken in zal gaan als de "eeuwige student".
Oscar zelf vindt dat niet erg want hij is dol op vlinders, vooral als ze voor zijn neus langs vliegen en dus heel even binnen zijn bereik zijn, zodat hij zijn studie kan combineren met de nodige gymnastiek. Helaas zal hij hiermee nu een paar maanden moeten stoppen.

1 opmerking:

Ina Rus zei

Hahaha, Oscar de eeuwige student.