Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 21 november 2014

Achtervolging met onduidelijke afloop

Eindelijk mochten wij Snoes weer eens van wat dichterbij bekijken, maar zij bleek niet in zo'n goede bui te verkeren. Dat kwam natuurlijk omdat zij liever op de camping was gebleven en altijd, na een lang verblijf aldaar, maar heel langzaam weer kan wennen aan haar huis in de stad.

Maar het kan natuurlijk ook zijn dat zij in haar wiek geschoten was omdat Oscar haar had genegeerd en met zijn rug naar haar toe was gaan zitten. Tja, je weet het niet, heh? Nee...
In elk geval was Snoes niet bereid even vriendelijk in onze lens te kijken, dat moge duidelijk zijn.
En omdat zij allesbehalve hartelijkheid uitstraalde, durfde mevrouw K. haar dus ook geen aai te geven, zelfs niet heel voorzichtig...

Opeens veerde Snoes echter op. Zij had blijkbaar iets gezien wat haar aandacht trok, dus laten wij gauw doorgaan naar de volgende foto om te kijken wat dat iets dan wel mocht wezen.
Ach, nog geen duidelijkheid dus, maar uit deze foto begrijpen we dat het iets heel interessant moest zijn en de moeite waard om voor op te staan.
Misschien dan duidelijkheid op de foto hieronder?Aha, het was Cera die nietsvermoedend voorbij was gekomen, plots de rooie kop van Snoes had gezien en het onmiddellijk in haar broek deed en daarom dacht onder de tafel te kunnen kruipen om zich zo in veiligheid te brengen.
Maar Snoes was snel en vastbesloten, sprong van de tafel en dook bovenop ons arm modelletje. Dit speelde zich af buiten het bereik van de camera, helaas, dus kunnen wij u alleen nog laten zien wat er daarna gebeurde.Wel, dat was dit: Cera ging op de vlucht, richting Kruidentuin. Snoes twijfelde eerst nog even over wat zijzelf nu graag wilde gaan doen, maar bedacht toen dat het wel lollig zou kunnen zijn om Cera nog een stukje verder op te jagen.
Over de afloop van deze achtervolging kunnen wij u niets berichten, want toen K. met camera in de tuin arriveerde, was daar geen haarfabriek meer te bekennen. We kunnen natuurlijk wel gaan gissen naar wat daar gebeurd zou kunnen zijn, maar de ware toedracht van e.e.a. zullen we toch nooit aan de weet komen, dus heeft dat eindeloos speculeren van mevrouw K. geen enkele zin.

We kunnen u nog wel tot slot melden dat de Boez vanaf zijn comfortabele zitplaats alles heeft gezien wat er plaatsvond op en rond de witte tafel, en dat hij het allemaal, gelet op de uitdrukking van zijn wijd opengesperde kijkertjes, bijzonder spannend vond.
Cera keerde overigens na een minuut of tien ongeschonden terug op de redactie om haastig wat brokjes tot zich te nemen.

4 opmerkingen:

Ina Rus zei

Gebeurt er toch weer wat spannends!

Olaf zei

Ik snap er geen bal van.

Mevrouw Katblad zei

Olaf, er kwamen in deze reportage geen ballen voor, zelfs geen vierkante.

Olaf zei

De grote vraag was altijd: hoeveel kanten heeft een bal.