Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 8 november 2014

Cera houdt liever toezicht

Cera:

Ik doe zelf niet mee aan de onderzoeken voor het Herfstproject want ik loop toch maar steeds in de weg, zegt Oscar. Daarom houd ik toezicht op het proces en draag daarmee een klein beetje bij tot een goed eindresultaat.En als de jongens onder de struiken bezig zijn, doe ik ondertussen even een heel klein dutje totdat ze weer tevoorschijn komen om te rapporteren over hun ontdekkingen.

Soms blijven ze wel heel lang weg en dan word ik een beetje ongeduldig of zelfs chagrijnig. Mevrouw K. zegt dat ik ondertussen ook andere dingen zou kunnen doen dan alleen maar wachten, maar ik heb daar dus geen zin in en ga liever zitten kniezen. Ik vind trouwens dat ik zelf moet weten wat ik doe en dat mevrouw K. zich daar niet mee moet bemoeien.

4 opmerkingen:

Ina Rus zei

Als je een dutje doet draag je ook bij aan het Katblad, Cera, je staat prachtig op de foto.

Marcella Mosterd zei

Meike Cera kijkt altijd zo levensmoe.

Mevrouw Katblad zei

Cera heeft al een zwaar leven achter de rug, Marcella. Een heel nest kinderen verloren, in de steek gelaten door haar mensen, en dan al die pesterijen van Hof is Vol en andere deugnieten. Van ons mag ze af en toe best even wegzakken, zeg maar. We nemen haar dat alles behalve kwalijk en geven haar de ruimte daarvoor.

Cera zei

Dank u wel, mevrouw Ina.Een bemoedigend woord is altijd welkom.