Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 22 november 2014

Wat is de oorzaak?

Heeft Oscar soms ergens de pest over in?
Wat vooraf ging weten wij niet, maar opeens begon de Os te snauwen en grauwen tegen Cera, die even helemaal niet meer wist wat haar overkwam. Ze deinsde terug maar Os was nog niet klaar.


Hij besprong haar en begon te meppen, waarna Cera uiteraard van hem wegvluchtte.
En nog was dat niet genoeg voor de Os.

Nee, want hij zocht haar namelijk nogmaals op. Gelukkig had Cera hem aan zien komen en was in een paar tellen al een heel eind weg.
Waarschijnlijk was dat precies wat de Os wilde: Cera uit zijn buurt hebben, en dus ondernam hij verder geen actie. Bovendien was hij te lui, iets waar hij wel meer last van heeft de laatste tijd. Daarbij komt ook nog dat hij zich het schompes vreet als hij de kans krijgt en zelfs weer steeds het eten van de andere twee reporters probeert te jatten.
Nee, Os zit niet goed in zijn vel
en heeft dus ergens de pest over in, dat is duidelijk.
Natuurlijk heeft mevrouw K. nagedacht over wat de oorzaak daarvan kan zijn, en kwam tot de conclusie dat er diverse mogelijkheden zijn. Een nadere studie moet nu uitwijzen welke optie de meest voor de hand liggende is. Vervolgens kunnen we dan wellicht overgaan tot behandeling middels een nog nader te bepalen therapie. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

2 opmerkingen:

Ina Rus zei

Ik denk dat het vertrek van Lima hem parten speelt. Arme Os. Hij heeft gewoon extra knuffels nodig.

Hans Adema zei

Dat wou ik ook suggereren.