Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 25 november 2014

Voor één keertje maar...

Boez:

Kom nou naast me zitten, Os! Gaan we samen gezellig wat geluid maken en doen we net alsof we om komen van de honger en het de hoogste tijd is voor ons diner. Jij hebt toch ook al trek? Met een beetje geluk vergeet mevrouw K. op de klok te kijken en denkt ze er ook niet aan om Cera te roepen, en dan hebben wij samen drie porties voor z'n tweetjes. Ja, we zijn wel een uurtje te vroeg, maar het wordt steeds eerder donker dus dat heeft ze heus niet door.


Os, luister nou een keer naar me en doe gewoon wat ik je vraag! Of wil je soms niet naast me komen zitten? Jij durft toch best ook op het aanrecht? Heb ik je al heel vaak zien doen, dus mij hou je niet voor de gek. Osman, blijft daar nou niet zo staan want dan kan mijn hele plannetje niet doorgaan en moeten we nog hartstikke lang wachten op onze Gourmet.
Os?Daar kan ik nou zo kwaad om worden als Os niet naar me luistert! En verdrietig ook ja, omdat ik barst van de honger. Heb je wat aan, aan zo'n vriend, tsjongejonge.

Mevrouw K. wil je misschien voor één keertje, ja voor één keertje maar alvast nu....? Nee?

1 opmerking:

Ina Rus zei

U bent wel hardvochtig, mevrouw K., hoe kunt u die blik nou weerstaan?