Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 14 oktober 2014

Oeverloze discussie

Oscar en de Boez hebben afgelopen weekend samen een fietstassencontrole in de Parallelstraat uitgevoerd.
Uiteraard werden ze het niet eens over de puntenwaardering. Vooral de fietstas op bijgaande foto zorgde voor een lange discussie over de beoordeling van de vorm, kleur en geur.
Oscar vond de tas tenslotte toch wel een 7 waard terwijl de Boez van oordeel was dat het niet meer dan een 5 mocht zijn, voornamelijk op basis van (het ontbreken van) een aantrekkelijke geur.
Mevrouw K. hield zich uiteraard buiten de oeverloze discussie en liet zich ook niet verleiden haar eigen neus tegen de tas aan te drukken.
De wandeling kon pas worden voortgezet nadat de Os de uitstekende delen van de twijfelachtige tas uitgebreid had gemarkeerd met zijn lippen, terwijl de Boez het na één lipveeg voor gezien hield. Een definitief cijfer werd niet gegeven; beide haarfabrieken voelden niets voor het bepalen van een gemiddeld cijfer.

3 opmerkingen:

Alexandra van Eenennaam zei

Is er op de redactie al gediscussieerd tussen de fietstassencontrolereporters over de consequenties van het faillissement van de firma Halfords ?

Mevrouw Katblad zei

Das waar ook: wij hebben nieuwe ruitenwissers voor onze Katmobiel nodig. Dank u wel.

Alexandra zei

Zijn de wielhuiswissers wis en zeker kaduk gegaan door de brokkelige suikertsunami van de luizen in de bomen erboven, op de vooruitkijkvensters van de Huiskatwielmobiel ?
Met een beetje geluk Mevrouw Katblad, als u niet overtijd bent zeg maar kunt u in de opheffingsuitverkoop bij Halfords misschien wel zes wissers voor de prijs van één bekomen.