Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 21 oktober 2014

Eetstoornis

De laatste brokjes zijn altijd het moeilijkst te bereiken, vooral als je nog steeds honger hebt.
Gaat het een beetje, Os?

2 opmerkingen:

Ina Rus zei

De brokjes komen toch niet uit de ernaast staande blikjes, hoop ik?

De gare Hongaar zei

Mevrouw Rus:
Nee vast niet, Oscar is echt niet de persoon om bier gemarineerde brokjes te accepteren.