Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 27 februari 2016

Grof schandaal!Enige tijd nadat Wamy zijn snuit had laten zien, kwam Grote Snor bij de redactie langs. Ook hij had grote haast om in de Hoftuin te komen. Maar eenmaal daar, zagen wij hem lange tijd staan sproeien tegen diverse struikjes. Helaas hebben wij dat allemaal niet op de foto kunnen zetten, wel ziet u hem hierboven aan het eind van de Poort staan.
Gezien zijn sproeigedrag, denken wij dat Grote Snor nog immer niet "geholpen" is. Hij zag er trouwens erg smoezelig, vies en flodderig uit, net als Bolle Wangen indertijd.
Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat deze kater (GS) ook niet bij een dierenarts komt voor de nodige injecties omdat zijn mens daar geen geld voor zou hebben, terwijl hetzelfde mens wel regelmatig in een coffee-shop wordt gesignaleerd. Soms maken wij ons ernstige zorgen omtrent het feit dat iedereen zomaar haarfabrieken kan aanschaffen zonder zich vervolgens verantwoordelijk te voelen voor een goede verzorging van het dier.
Wij vinden dat een grof schandaal.

(Klik voor Bolle Wangen op zijn naam in de linkerkolom van dit Katblad.)

Bolle wangen, veel te jong dood uit de gracht gevist...

2 opmerkingen:

Ma Tok zei

Arme Grote Snor, hij is zo'n lieverd.

Marieke Klokke zei

Pincho alias de Twee Bolle Wangen was overtuigd Boeddhist, en zal op zeker moment middels wedergeboorte als haarhuisfabriek andermaal in de Katbladbuurt tot ons komen.