Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 4 april 2015

Rectificatie en vervolg

Eerst even een rectificatie.
Het is namelijk zo dat Kleine Snor (zie vorige berichten) inderdaad toch een ventje is. Zijn mensen hadden hem geadopteerd als meisje, maar al gauw bleek dat ie dat dus niet was. Hij is trouwens gecastreerd, in tegenstelling tot zijn vader (Grote Snor) die als echte kater overal loopt te sproeien. De kleine doet dat niet en dat is maar goed ook, want echte katerpis stinkt enorm.
Dan moeten we u ook nog vertellen dat die kleine Rooie die zo op de Os lijkt "Mimi" heet, en dus geen ventje maar meisje is...

Dit geschreven en duidelijk gemaakt hebbende, kunnen wij verder gaan met het vervolg van het bericht over de Kleine Snor.
Mevrouw MaGiz had de camera van het LKB overgegeven aan mevrouw K. omdat zij (MG dus) een mooi takje had gevonden waarmee ze de aandacht van de haarfabrieken kon trekken.
KS hield zich eerst nog even op de vlakte en wachtte op wat er verder ging gebeuren.

Hier is hij erbij gaan liggen, maar dat kunt u zelf ook zien.

Oscar is dol op takjes dus hij liep al met MaGiz mee en hield de dooie twijg goed in de gaten.
Zo kwamen ze steeds dichter bij de plek waar de Kleine achter het paaltje lag te loeren.


Daar gaf de Os (i.s.m. MaGiz) een demonstratie van wat je allemaal met een takje kan doen. KS keek verbaasd en verlangend toe. Zou hij aan het spel gaan deelnemen?MaGiz deed haar best om KS over te halen mee te doen aan het "takjepakken", en ondertussen keek Cera van een afstandje ietwat jaloers toe. Zou zij ook graag willen meespelen of had zij iets anders in de zin?KS was achter het paaltje vandaan gekomen. Hij had eindelijk besloten om ook een poging te doen het takje te "vangen". Cera kwam langzaam maar zeker dichterbij. Maar was dat omdat ze wilde meedoen aan het spel?
Nee dus, het was omdat zij de Kleine een waarschuwing wilde geven middels een luid geblaas, wat ongeveer het volgende betekende: "Als je maar niet denkt dat je hier vaker kunt komen om mee te spelen want dat vind ik niet leuk en dat zal ik dus niet toestaan, en je mag ook niet in de buurt van MIJN huis komen!"
Ongeveer dus, heh?
Maar zo trok Cera in elk geval de aandacht van de Kleine zodat Magiz voor nop met haar takje stond te hengelen. Hoewel, Oscar bleef dus wel bij de les, die laat zich door niks afleiden als er met takjes gezwaaid wordt. De Kleine siste nog even terug naar Cera ("Als je me nog eens komt uitschelden en bedreigen roep ik mijn grote, sterke vader want tegen hem kun je lekker toch niet op"), en toen trok Cera zich geschrokken terug.

Vervolgens ging de Kleine eindelijk achter het takje aan en wist het zelfs te pakken ook.


Daarna liet hij zich door MaGiz naar een tafeltje lokken om het takkenspel daar voort te zetten.

Wij denken dat de Kleine Snor best wel eens zou kunnen uitgroeien tot een Grote Snor, en misschien zelfs nog wel groter kan worden dan zijn vader. Dat is alleen nog maar een kwestie van tijd en flink dooreten!
Maar zeker weten doen we dit natuurlijk niet en daarom zeggen we maar: De tijd zal het leren!
Het is in elk geval een lekker ding, dat is iets wat we wel met zekerheid kunnen zeggen.

4 opmerkingen:

Lodewijk zei

Dus geen gevalletje van Transgenderisme?

Ma Tok zei

Mooi foto, die één-na-laatste. En Kleine Snor is inderdaad een lekker ding.

katja zei

@Lodewijk: nou, dat weet je natuurlijk niet. Misschien VOELT Kleine Snor zich wel een meisje ;-)

Lodewijk zei

Kortom, MaGriz (MG) is dus dat takkenmens dat eerder voorkwam in de berichtgeving omtrent Kleine Snor (KS). Ja toch Madame Ka Konijn (MKK)?