Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 8 maart 2015

Dankwoordje!

Mevrouw K. wil graag langs deze weg iedereen bedanken die haar vóór en tijdens haar ziekenhuisopname heeft opgebeurd en aangemoedigd met lieve kaartjes en bemoedigende berichten! Al deze tekenen van steun en medeleven hebben haar zeer goed gedaan en gemotiveerd om snel weer op de been te komen!
BEDANKT, LIEVE MENSEN!

Geen opmerkingen: