Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 25 mei 2015

Triestigheid voor Cera

Cera liep te zoeken naar Oscar. Ze zouden samen iets leuks gaan doen.
Cera heeft maar twee echte vrienden, en dat zijn de Boez en Oscar. En ons Meipie heeft nu eenmaal heel veel aandacht nodig.
Zij is namelijk heel erg zielig omdat ze zo vaak gepest wordt door buurhaarfabrieken. Wat de oorzaak c.q. reden daarvan is, weten wij niet, maar misschien heeft het te maken met haar scheldpartijen en haar eigen onvriendelijke benadering? Of is het één misschien het gevolg van het ander of andersom?

In elk geval had Oscar even geen tijd om zich met Cera bezig te houden omdat hij heel nodig op onderzoek uit moest tussen de varens. Dat onderzoek duurde best lang, en bovendien: het leverde helemaal niks op. Maar goed.
Tegen de tijd dat hij klaar was met wat hij daar deed tussen die varens, had Cera het al opgegeven. Ze liep toen zielig blatend achter mevrouw K. aan. Maar die had ook geen tijd voor haar.
Wat een triestigheid, heh?
Ja...
Ach en wee.

3 opmerkingen:

Ma Tok zei

Tijd om een ander huis te gaan zoeken, Cera?

Wiel zei

Is er geen fabrieksruil mogelijk ?

Lubbe zei

Altijd uitkijken met varens.