Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 26 mei 2015

Geen interview

Soms zien wij Igor nog wel eens door de Poort naar de Katbladstraat komen. Hij blijft dan meestal vlakbij de Poort staan, kijkt wat rond en keert vervolgens weer terug, de Hoftuin in.
Deze keer liep hij echter helemaal door naar de redactie, alsof hij gekomen was om iets te vertellen. Maar toen mevrouw K. aanstalten maakte om naar buiten te gaan om hem te begroeten, bedacht hij zich en snelde weer naar de overkant van de straat om daarna in de Poort te verdwijnen.
Zodoende hebben wij dus geen interview met hem kunnen hebben.
Inderdaad erg jammer.

1 opmerking:

Ma Tok zei

Hij heeft wel zijn koplampen op de miststand staan.