Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 20 mei 2015

Nieuwe records met nieuwe regels

Oscar is aan een nieuw seizoen Pergola-zitten begonnen. Na overleg in een redactie-vergadering hebben wij echter besloten om de regels betreffende records enigszins aan te passen. Dit ook in verband met de regelmatig vallende buien, die het vestigen van nieuwe records kunnen bemoeilijken.

1. Voor het vestigen van de nieuwe records is het langere tijd wegdutten toegestaan; languit liggen of hangen eveneens.
2. Ook is het thans toegestaan van houding te veranderen. Dit dan weer in verband met de leeftijd en de mogelijk optredende stijfheid van spieren en gewrichten.

3. Eveneens is het toegestaan om enige rek- en strekoefeningen te doen tussen het zitten of liggen door.
Ook mag er af en toe even heenn en weer gelopen worden.
Zie verder boven.
4. Het is uiteraard nog steeds verboden de Pergola te verlaten, ook al is de nood nog zo hoog.

En hier gaat de Os nog wel eens de fout mee in.
Nu moeten wij eerlijk toegeven dat de buitentemperatuur erg wisselend is en de laatste dagen zelfs flink onder het gemiddelde blijft hangen.
Maar daarbij komt ook dat Oscar nog niet in de juiste, psychische conditie is om het zitten/liggen lang vol te houden. Telkens als hij denkt dat mevrouw K. naar de kruidentuin wil gaan, verdwijnt zijn motivatie om een nieuw record te vestigen.
Wij nemen hem dat natuurlijk niet kwalijk.
We hebben daarnaast het volste vertrouwen in Oscar en verwachten dat, als de temperatuur is gestegen en mevrouw K. weer wat vaker een wijntje zal gaan nuttigen aan de buitentafel, hij weer met frisse moed en de nodige ernst zijn recordpogingen zal hervatten.
Mocht de Os het plan opvatten om nieuwe uitdagingen aan te gaan (zoals het Struikjes-liggen in de kruidentuin), zullen wij daarvoor ook regels opstellen en daartoe een soort tijdwaarnemingssysteem moeten meenemen naar de kruidentuin.
Hoezo struikjes-liggen?
Wel, de Os wordt steeds vaker duttend waargenomen op de bodembedekkende struiken in eerder genoemde tuin. Niet alleen als er in de tuin wordt gewerkt, maar ook als mevrouw K. naar de fysiotherapeut gaat; hij loopt dan met haar mee tot de hoek van de tuin, zoekt vervolgens een stevig struikje uit en blijft daar (bovenop) op haar wachten tot zij na ongeveer 3 kwartier terugkeert van haar martelingen.
Tenzij het regent natuurlijk, want dan kruipt hij heus wel onder de struiken of zoekt hij een andere schuilplaats waar hij enigszins droog zit. Maar de tuin verlaten zolang K. nog niet terug is, doet hij niet...

4 opmerkingen:

Ma Tok zei

Gezien de eerste foto kan Oscar misschien beter op een wat actievere manier proberen om een record te breken.

Marjoke zei

Lief van Oscar dat hij in de kruidentuin blijft wachten tot u weer terug komt, mevrouw K. Ik hoop voor u dat het snel heel goed met uw knie zal gaan en dat er geen 'martelingen' meer nodig zullen zijn.

Renske zei

Och mevrouw Ka.Konijn.nl: de Os wordt ook een bejaard jaartje ouder zeg maar. En Osje is geen gediplomeerd paaldanseres.
U moet niet zoveel klagen eigenlijk.

katja zei

Os, het is dat hangbuikzwijntjes niet in pergola's kunnen klimmen...