Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 10 mei 2015

Haarfabriekengekrioel!

 Afgelopen week had zich een hele groep haarfabrieken verzameld in de Katbladstraat. Behalve de oudjes had zich namelijk ook een stel jonge, voor ons nog vrij nieuwe haarballen gemeld.
Onder ziet u de Os, boven (naast de Vlikobak) lag Wamy. Oudjes dus, zeg maar, want hen kennen wij al een tijdje.
 Omdat deze grijze geen wit puntje aan zijn staart heeft, is het dus niet de Wams maar de mini-Wams, die Beessie (of iets dergelijks) heet. Een nog jonge haarfabriek, erg nieuwsgierig en zo mogelijk nog brutaler dan Wamy.
 Eerst twijfelden wij nog even. Was dit nu de Grote of de Kleine Snor? De Kleine had toch een rood bandje om? Wij zagen in de nek dat deze snor wel degelijk een bandje had gedragen, dus moest het wel de Kleine Snor zijn. Tjonge, wat lijkt die kleine toch op zijn vader!

 En dit is inderdaad niet Oscar, maar Mimi, de
 huisgenote van KS (Kleine Snor).
De Os heeft namelijk een klein, rood snorretje, Mimi's snuitje is helemaal wit. Bovendien is zij (nog) wat slanker dan onze rood-witte reporter...
 De Boez was ook in de buurt.
Erg nerveus natuurlijk met zoveel nieuw, jong haarvolk in de buurt. Ja, want in zijn ogen zijn zij allemaal kandidaat-brokjesrovers en onze voordeur stond open, dus genoeg redenen tot ongerustheid.


 Ze hielden elkaar trouwens allemaal goed in de gaten.
Onder het wielhuis ziet u Kleine Snor weer, bij de fiets ziet u.... eh....
Was dit nu Wamy of Beessie?
 Boez kon het, evenals mevrouw K. dus, niet allemaal meer bijhouden.
En zo kwam het dat KS en zijn huisgenote Mimi toch even de redactie binnen gingen om de voerbakjes te controleren... Of de twee ook daadwerkelijk een brokje (of meer) hebben weten te verschalken, hebben wij niet kunnen constateren.
 Oscar hield zich niet met de nieuwe buurtgenoten bezig omdat hij het te druk had met het bedelen om aandacht en aaien.
 Kleine Snor besteedde vooral veel aandacht aan het verkennen van het grondgebied rond de redactie.
En de Boez liet zich tenslotte toch nog even verleiden tot een spelletje met een plastic bandje.

Ja, dit belooft inderdaad wat voor de komende zomer, dit haarfabriekengekrioel! Wellicht zullen wij maatregelen moeten gaan nemen om het binnendringen (van onze redactie) tegen te gaan, om zodoende dus de brokjes van de Boez (en van onze beide andere reporters) beter te kunnen beschermen tegen het nieuwe, brutale volkje!

Waar Cera was tijdens dit gekrioel? Geen idee. En daar moeten we het helaas bij laten...

1 opmerking:

Ma Tok zei

Het wordt inderdaad druk daar bij de redactie! Wat een haarfabrieken zijn er bij gekomen, gezellig hoor.