Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 8 februari 2015

Haat en nijd tijdens aangename digestie

Gisteravond werden wij opgeschrikt door een luid en lang aanhoudend haarfabriekengejank, afgewisseld door oorlogskreten. Omdat K. erg nieuwsgierig was, keek zij tussen de jaloezieën door naar buiten om zo vast te kunnen stellen welke haarfabrieken het tumult veroorzaakten.
Zij werd daarbij begeleid door Oscar, die grommend van zijn kussentje was gesprongen om zo zijn ongenoegen te ventileren. Het geluid kwam dan ook wel van erg dichtbij.
Toen de foto was genomen, keerde de Os terug naar zijn kussentje, wel nog steeds grommend maar ook erg terugverlangend naar de warme radiator. En bovendien had hij avondverlof.

Omdat mevrouw K. de ruziënde haarfabrieken niet direct herkende, ging zij, nieuwsgierig als zij is, toch maar even de vrieskou in. Natuurlijk liet zij de voordeur niet openstaan, anders zou het zomaar een zeer lange avond voor haar kunnen worden; zij kent immers haar eigen fabrieken en dus ook de ontsnappingsdrang van haar 3 reporters op voor haar onmogelijke en ongewenste tijden.
K. wist een aantal foto's te maken, waarvan deze de minst slechte is.
Bij nadere beschouwing van de geschoten plaatjes menen wij aan de rechterkant Grote Snor te herkennen (tijd niet gezien!) en links de dakartiest van wie wij de naam even zijn vergeten. Ja, die uit Iwan's straat inderdaad. Maar wij kunnen ons vergissen, en de snijdende koude en het late uur maakten dat mevrouw K. niet de moed op kon brengen nog meer foto's te maken. Ja, u moet het dus met dit ene plaatje doen, het zij zo.
Wij weten nu uit betrouwbare bron dat Grote Snor nog steeds regelmatig op bezoek komt bij Gizmo, en dat er sprake is van een (door Sonny en Wamy zeer ongewenste) liefdesrelatie tussen hem en haar.
Van de linker haarfabriek weten wij verder niet veel, of eigenlijk niks, behalve dan dat ie blijkbaar GS (Grote Snor) niet zo aardig vindt, en dan drukken wij ons bescheiden en zachtjes uit. Het kan dus zijn dat de ruzie tussen de twee amokmakers een conflict op het vlak van de liefde betrof, maar voor hetzelfde geld was er strijd om onze twee Nepetaplanten, of het recht van overpad in het territorium van onze eigen haarfabrieken.
Wij vroegen Oscar om zijn mening.

Oscar echter was weliswaar gestopt met zijn gegrom, maar niet tot commentaar bereid omdat hij gestoord was geworden tijdens zijn aangename digestie, iets waar hij heel veel waarde aan hecht.
Helaas moesten wij het dus doen zonder Oscars mening over de haat-en-nijd-strijd vlak voor onze deur.
Wij bieden daarvoor onze oprechte excuses aan.

1 opmerking:

Ma Tok zei

Grote Snor komt tegenwoordig ook steeds bij ons op het terras. Misschien zoekt hij er nog een vriendinnetje bij.
De dakartiest heet Pluis en is ook een dame, zou zij de avances van GS afgewezen hebben?