Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 29 juni 2015

Met Oscar op pad (1)

Omdat Oscar alsmaar jengelend achter mevrouw K. aanliep, besloot zij een eindje met hem te gaan wandelen. Het was immers alweer een tijdje geleden dat hij met haar (of andersom) een blokje om was gegaan en het was erg duidelijk dat hij daar weer aan toe was.

 Maar de herinneringen aan de Parallelstraat leken wel een beetje vervaagd; Os bleef tenminste regelmatig stilstaan om goed om zich heen te kijken en zich steeds opnieuw te oriënteren. Je weet immers maar nooit of er in de tussentijd nieuw katvolk is bijgekomen en in het territorium van anderen moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
Wel, dat was de Os zo te zien. Een open deur is altijd erg aantrekkelijk, maar binnen werd er goed hoorbaar gebouwvakt. Vandaar dat Os ook enigszins door zijn poten lijkt te zijn gezakt, maar dat is nodig om snel te kunnen vluchten in geval van nood.
Ja, dat wilde Oscar wel, en aldus geschiedde.

Os was duidelijk nog niet helemaal in vorm, want hij merkt de andere haarfabriek niet eens op.
Of hij doet alsof, dat kan natuurlijk ook, heh?
Ja.
En de dame op de tafel?Van deze poes weten we dat nog maar kort geleden haar rug werd geschoren wegens hardnekkige klitten, die zij dus niet meer de baas kon en haar mens ook niet. En dan moet er een tondeuze aan te pas komen! Arme (oude?) dame...

Heeft zij nu wel of niet in de gaten dat er een vreemde snuiter onder haar tafel zit?
Het lijkt erop van wel, maar waar precies heeft ze nog niet helemaal door.
Raar gezicht trouwens, die kale bovenkant!
 Inderdaad, daar zit ie, maar hij reageert niet op haar.


Hij is hier zelfs een eindje verderop gaan zitten maar dat heeft de Madame nog niet door.

Wordt vervolgd!

7 opmerkingen:

Antonio Simonis (wir haben es nicht gewußt) bidt de laatste tijd veel en zei

Tja.
Fantastisch, de herrijzenis van Osselmans.
De leeuw brult, de leeuw gromt-
de tanden der jonge leeuwen worden uitgebroken
De oude leeuw komt om bij gebrek aan prooi,
en de welpen der leeuwin verstrooien zich.
Een woord drong heimelijk tot mij door.
Schik en beving overvielen mij.
Al mijn beenderen verschrikken.
Daar gleed een geest aan mij voorbij.
Uiteindelijk komt het allemaal goed;
hoewel je dat volle pond eigen risico kost
zeg maar.
Osmans vindt zijn weg wel weer.

JOB 4: 10-11 (Elifaz eerste rede: Niemand lijdt onschuldig)
Oude Testament (O.T.)

Ma Tok zei

De kaalgeschoren poes heeft wel het juiste tijdstip uitgekozen om naar de kapper te gaan. Heerlijk koel met deze warmte.

Cindy zei

@ Ma Tok: beetje schunnige taal met deze hitte Mevrouw Tok...

Pim zei

@ Ma Tok:
Volgens mij bent u in de war met rokjesdag (Martin Bril).

Felix zei

Arme harige drollen op de LKB redactie.
Eerst is dat kruidenmens alias Mellie Uyldert altijd bezig in die vermaledijde buurttuin.
Nu zijgt zij lethargisch neder op de slaapbank om naar het rennen der wielen op de treurbuis te koekeloeren.

Felix zei

De wens van GroenLinks Leiden voor een groenere stad wordt breed gedeeld. Afgelopen avond diende de partij samen met D66, de PvdA en de PvdD een voorstel in om inwoners er nadrukkelijker op te wijzen dat het mogelijk is om bij bomenkap aan de gemeente te vragen om niet alleen meer, maar ook grotere bomen terug te planten. Ook wethouder Laudy (boombeheer) omarmde het voorstel en beloofde om er voortvarend mee aan de slag te gaan (Sleutelstad 7 juli 2015).
Het lijkt er vooralsnog op dat de wethouder meer oog heeft voor Ma Griz dan voor bomen zeg maar. En andersom eigenluk.

Bertram teh Cat zei

En dan die stilte.