Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 17 januari 2016

Nieuwe Poezenkrant uit!

Jawel, geheel onverwacht is De Poezenkrant nr. 60 verschenen!
En daar in heel Leiden geen boekenwinkel is te vinden die dit schitterende blad wil aanbieden, stuurt dhr. P. Schreuders er altijd een paar op naar het LKB, voor de verkoop dus.
Wilt u de PK graag van ons kopen?
Dat kost u dan 5 euro en u moet 'm eigenhandig zeg maar komen ophalen bij mevrouw Katblad; zij doet helaas niet aan postbezorging, alleen dan misschien in schrijnende noodgevallen.

1 opmerking:

Gera van Wijk zei

Mevrouw K., weet u dat er op 14 februari een Poezenkrantmiddag is in de boekwinkel van het Stadsarchief in Amsterdam?
Zie voor meer info de facebookpagina's van Stadsboekwinkel Amsterdam en van de Poezenkrant.